Güncel

Piyasadan haberler

BIMAS… Şirketin taze meyve ve sebze kategorisinde tedarik sürdürülebilirliğini iyileştirmek adına, Afyon’da jeotermal seralarda topraksız tarım usulü ile domates üreten Bircan Fide Tohum Tarım Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Bircan Fide”) paylarının tamamı 51,3 milyon TL bedelle Şirket tarafından satın alınmıştır. Bircan Fide’nin 700 dönüm arazi üzerinde 100.000 metrekare kapalı sera alanı bulunmaktadır. Söz konusu payların kapanış işlemleri 14/10/2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Pay devir sürecinin nihai olarak tamamlanmasından önce İşlem’in belirsizlik taşımasından ötürü pay devir işlemlerinin gerçekleşmeden önce kamuya açıklanmasının İşlem’in tamamlanmasını sekteye uğratması muhtemeldir. Dolayısıyla sürece dair bilginin II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 6. maddesinin 1. fıkrası uyarınca 15/09/2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiş olup, kapanış işlemlerinin tamamlanmasına mütakip İşlem kamuya açıklanmıştır.

 EKGYO… Şirket projelerinden İstanbul Başakşehir Kayabaşı 8. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumu 14.10.2021 tarihinde saat 14:30’da yapılmıştır. İhalenin 2. oturumuna katılan istekliler ve yazılı nihai teklifleri; Gelen en yüksek teklif; Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 1.850.000.000 TL Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 703.000.000 TL Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı: %38,00 EBRULİ İNŞAAT A.Ş. tarafından verilmiştir. Teklifler değerlendirme aşamasındadır.

EREGL… Şirketin 30.03.2006 tarihli genel kurul toplantısında alınan kar dağıtımına ilişkin kararın iptali amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından açılan davada Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi, 23.10.2008 tarih ve E. 2006/218; K. 2008/480 sayılı Kararı ile davayı reddetmiş; ancak Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 30.11.2010 tarih ve E. 2009/1319; K. 2010/12257 sayılı Kararı ile yerel mahkeme kararını bozmuştur. 18.02.2011 tarihinde Erdemir tarafından bu karara karşı karar tashihi yoluna müracaat edilmiş; 14.10.2011 tarihinde Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin bu müracaatı reddettiği öğrenilmiştir (14.07.2011 tarih ve E. 2011/5547; K. 2011/8881 sayılı Karar). Yargılamayı yapan Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 26 Haziran 2015 tarihli duruşmada davayı reddetmiştir (2011/551 E.). Gerekçeli mahkeme kararı, 26 Ekim 2015 tarihinde Şirkete tebliğ edilmiştir. Yerel mahkeme kararı, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 24.05.2017 tarih, E. 2015/15771 ve K. 2017/3040 sayılı kararı ile bozulmuştur. Bozma kararı 02.08.2017 tarihinde Şirkete tebliğ edilmiştir. Erdemir, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 24.05.2017 tarih, E. 2015/15771 ve K. 2017/3040 sayılı bozma kararına karşı karar düzeltme başvurusunda bulunmuştur. 28.08.2019 tarihinde Şirkete tebliğ edilen Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 27.06.2019 tarih, E. 2017/4580 ve K. 2019/4955 sayılı kararı ile Şirket tarafından yapılan karar düzeltme talebinin reddedildiği bildirilmiştir. Dava, Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin E. 2019/418 E. No’lu dosyasında görülmeye devam etmektedir. Duruşma tarihi 30.12.2021 günüdür. KATMR… 06.10.2021 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilen bedelli sermaye artırımından elde edilen fondan finansal kuruluşlara bugün itibariyle 14.493.975,27 €, 630.908,66 $ ve 9.342.645,53 TL olmak üzere toplam 158.707.672,47 TL erken ödeme gerçekleştirilmiştir.

KERVN… Şirket Yönetim Kurulu’nun 14.10.2021 tarihinde yaptığı toplantısında; Şirketin 2019 ve 2020 yılları faaliyet dönemilerine ait “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine göre düzenlenmiş olan Konsolide Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ve Kâr – Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde; 01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 ve 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemlerinde oluşan net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına eklenmesi hususunda Genel Kurula teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.

MANAS… Şirket, Yurtdışında yazılım alanında faaliyet gösteren müşteriden ile 325.000 € tutarında ön ödemeli LoRaWAN(Long Range Wide Area Network) su sayacı siparişi almıştır. Söz konusu siparişin teslimat ve ödemesi 2022 yılı ilk yarısı içerisinde tamamlanacaktır.

METUR… 8.7.2021 tarihli KAP açıklamasında, Muğla İli, Bodrum ilçesi, Koyunbaba mahallesi, 212 ada 1 Parseldeki arsa üzerinde gerçekleştirilecek gayrimenkul projesi için BCC Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. (BCC) ile bir “İnşaat Yapım Sözleşmesi” imzalandığı kamuya duyurulmuştu. Söz konusu gayrimenkul projesi için hazırlanan “avan proje” Bodrum Belediyesi tarafından onaylanmış olup, detaylı mimari proje (statik proje, mekanik tesisat projesi, elektrik projelerinin hazırlanması) ve proje etüt çalışmalarını müteakip projenin inşaatına başlanması için “inşaat ruhsatı” başvurusunda bulunulacaktır. Avan proje kapsamında söz konusu arsa üzerinde 5087,00 m2 bina inşaat alanı söz konusu olup, bu bina inşaat alanları daha önce proje ile ilgili olarak hedeflenen ve KAP’ta açıklanan inşaat alanları ile uyumludur.

 RAYSG… Şirketin 2021 yılı Ocak-Eylül aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 1.486.595.312.-TL’dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 35,55 oranında artış meydana gelmiştir.

 SKTAS… Şirket Yönetim Kurulu’nun 14.10.2021 tarih ve 2021/45 sayılı toplantısında; – Şirketin ana sözleşmesinde yazılı işlerle iştigal etmek üzere, Akdeniz Mahallesi, Halit Ziya Bulvarı, Kayhan İşhanı N42 İçkapı N41 Konak/İzmir adresinde şube açılmasına, – Şube Unvanının “Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İzmir Şubesi” olmasına, – Kurulacak olan şubeye ayrıca bir sermaye tahsis edilmeyip, sermayenin merkezden karşılanmasına, – Gerekli işlemlerin ikmaline katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu