Güncel

Piyasadan haberler

AGYO… Şirket tarafından 20/05/2021 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasında da belirtildiği üzere, Atakule Alışveriş Merkezi’nin Kule bölümüne ait seyir terasının faaliyete geçirilmesi doğrultusunda İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı temini amacıyla yapılan başvuruya istinaden T.C. Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 22/10/2021 tarih ve GSM 2021/02 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenmiştir.

AKCNS… Şirketin bağlı ortaklığı Karçimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinde sahip olunan %51 oranındaki payların tamamının toplam 5.000.000 ABD Doları bedelle (sözleşme imza tarihindeki TCMB döviz satış kuru üzeinden karşılığı 46.512.000 TL) Beyçim Beton Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne satılmasına karar verilmiş olup, satış işlemi ve hisse devir süreci 22.10.2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

ALMAD… Şirketin bedelli sermaye artırım sürecinde Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine ilişkin hazırlanan Fon Kullanım Raporunda belirlenmiş olan iş makinası yatırımlarına istinaden, Toplam 1.526.400 EURO değerinde, 4 Adet HITACHI Marka Paletli Ekskavatör ve 2 adet HITACHI Marka Lastik Tekerlekli Yükleyici alımı için sipariş verilmiş olup sipariş teyidi bugün imzalanmıştır. 2 adet HITACHI Marka Lastik Tekerlekli Yükleyici 2021/Ekim ayı içerisinde, 4 Adet HITACHI Marka Paletli Ekskavatör’ün 2 adedi 2022/Şubat ayı içerisinde, diğer 2 adedi ise 2022/Mart ayı içerisinde peşin ödeme yapılarak şirkete teslim edilecektir.

AYEN… Sermaye ve oy hakları yönünden %100 oranında hissedarı bulunulan Bağlı Ortaklık Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş. tarafından, Balıkesir ili, Kepsut İlçesi sınırları içerisinde tesis edilmiş olan 25,2 MWm/24 MWe kurulu gücündeki Çaypınar RES projesi için verilen 19/03/2020 tarihli ve EÜ/9249-14/04467 numaralı üretim lisansın birden çok kaynaklı üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında yardımcı kaynak olarak 5,5009 MWm GES (Güneş Enerjisi Santrali) kurulmak suretiyle tesisin toplam kurulu gücünün 30,7009 MWm/ 24 MWe yükseltilmesi talebi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından uygun bulunmuş olup, lisans revize edilmiş ve 22/10/2021 tarihinde şirkete teslim edilmiştir.

BIOEN… Şirket tarafından 25.08.2021 tarihinde yapılan açıklamada Kırgız Cumhuriyeti Yatırım Bakanlığı ve Bişkek Belediye Başkanlığı ile Şirket arasında Kırgızistan’ın Bişkek şehrinde bir atık geri dönüşüm tesisinin kurulması ve işletilmesine ilişkin tarafları bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzalandığı bildirilmiştir. Kırgız Cumhuriyeti Yatırım Bakanlığı ve Bişkek Belediye Başkanlığı ile Şirket arasındaki görüşmeler devam etmekte olup, görüşmelere ilişkin yeni bir gelişme olması durumunda Şirket tarafından ayrıca açıklanacaktır.

COSMO… TAHSİSLİ SERMAYE ARTTIRIMI HK… Sermaye Piyasası Kurulunun 21.10.2021 tarihli bülteninde ; Cosmos Yatırım Holding A.Ş.’nin (Şirket) 30.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 6.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı ile beraber toplam satış hasılatı tutarı 5.332.812 TL’ye karşılık gelecek adet ve nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak tahsisli olarak Şirket ortakları Hakan ERTAÇ, Sıtkı Murat AŞIK ve Mehmet AKÇAY’a satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin; sermaye artırımına konu nominal pay tutarının, payların satış fiyatının Şirket tarafından Borsa’ya yapılacak başvuru sonrasında belirlenebileceği göz önünde bulundurularak, Şirket tarafından Borsa’ya yapılacak başvuru sonucu nominal değer ve prosedür uyarınca belirlenecek baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi ve ihraç belgesinin nominal tutar ve fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilmesi suretiyle onaylamasına. Hakan ERTAÇ, Sıtkı Murat AŞIK ve Mehmet AKÇAY tarafından verilen, ihraç edilecek payların söz konusu ortakların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle Borsa’da satılmayacağına ilişkin taahhütlerin MKK’ya iletilmesine, karar verilmiştir.

DESA… İzmir İstinyepark Alışveriş Merkezi Bahçelerarası Mah. Şehit Binbaşı Ali Resmi Tufan Sok. N3 Z37 Balçova/İzmir (adres kodu : 3183431406) adresinde “Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İzmir İstinyepark Desa Şubesi” ünvanlı olmak üzere toplam 1 (bir) yeni mağazamız 22.10.2021 itibari ile faaliyete geçmiştir. İzmir İstinyepark Desa mağazamızın alanı 122,00 m2’dir.

HALKB, THL… Bankanın ABD’de devam eden ceza davasıyla ilgili olarak Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası (FSIA-Foreign Sovereign Immunities Act) uyarınca New York İkinci İstinaf Mahkemesi nezdinde yapılmış olunan itiraz Mahkeme tarafından reddedilmiştir.

IHYAY, IHGZT… Bağlı ortaklık İhlas Haber Ajansı A.Ş.’ nın ödenmiş sermayesini 42.000.000 TL’den 64.000.000 TL’ye çıkarılması için sermaye artırım ile halka açılma başvurusu; SPK’nın 21.10.2021 tarih ve 2021/52 sayılı bülteninde yer aldığı üzere olumlu karşılanmış olup 1 TL nominal değerdeki 22.000.000 adet paylar 4,60 TL’den Borsada Satış–Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış yöntemiyle halka arz edilecektir. Halka arz tarihinin belirlenmesini takiben kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

KSTUR… Kuştur Tatil Köyü turizm mevsimi bitişi nedeniyle 24.10.2021 tarihinde kapanacaktır. 2022 turizm sezonu açılış tarihi mevsim başlangıcında bildirilecektir.

MERCN… Yönetim Kurulunun önerdiği Brüt 896.878,52 TL tutarında Kar Payı dağıtımı 22.10.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında onaylanmış olup, 28.10.2021 tarihinde dağıtılması Genel Kurul’un oybirliğiyle kabul edilmiştir.

PARSN… İŞTİRAK TEMETTÜ ÖDEMESİ… Şirketin iştiraki olan Asil Çelik San.ve Tic. A.Ş.’nin 21.10.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda kâr dağıtımı kararı alınmış olup; kar dağıtımıyla nakit olarak 40.262.372,22 TL temettü tutarı bugün şirkete ödenmiştir.

RTALB… Şirketin sermayesinde %55 oranında pay sahibi olduğu A1 YAŞAM BİLİMLERİ İLAÇ TANI BİYOTEKNOLOJİ VE SANAYİ A.Ş. tarafından ofis amaçlı kullanılmak üzere İstanbul İli, Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi 2153 ada 4 parsel’de yer alan 3 adet bağımsız bölüm 6.222.000 TL bedelle satın alınmıştır.

SELVA, ITTFH… Şirket mülkiyetindeki, Konya İli Seydişehir İlçesi Alaylariki Mahallesi 615 Ada 11 parsel 10 No’lu bağımsız bölümde kayıtlı arsa, Sn.Murat Acıyan’a 570.000 TL (Beş yüz yetmiş bin Türk Lirası) bedelle satılmış olup; satış bedeli nakden tahsil edilmiş ve taşınmazın alıcıya tapu devri 22.10.2021 (Bugün) tarihinde gerçekleştirilmiştir. İkinci İstinaf Mahkemesi’nin ret kararının temyiz edilmesi için tüm yasal haklar kullanılacaktır.

SNKRN… Şirket Yönetim Kurulu tarafından, Edirne ili, Trakya Üniversitesi Teknopark’ta güvenlik ve iletişim sistemleri alanında faaliyet göstermek üzere yeni bir şube açılmasına, -Şube açılışı için gerekli yasal işlemlerin yürütülmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

ULSFA… Şirket, ödenmiş sermayesinin 100.000.000 TL’den 133.500.000 TL’ye çıkarılması için sermaye artırım ile halka açılma ve mevcut ortaklardan PineBridge Eurasia Financial Investments S.a.r.l’ye ait 7.500.000 TL nominal değerli (C) grubu payların satışı başvurusu; SPK’nın 21.10.2021 tarih ve 2021/52 sayılı bülteninde yer aldığı üzere olumlu karşılanmış olup 1 TL nominal değerdeki 33.500.000 adet paylar 2,49 TL’den Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış yöntemiyle halka arz edilecektir. Halka arz tarihinin belirlenmesini takiben kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu