Güncel

Piyasadan haberler

ALARK, Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından; Marksistskaya Sok., N16, 109147 Moskova / Rusya Federasyonu adresindeki gayrimenkulün üst hakkına sahip, faaliyeti sadece gayrimenkul olan Rusya Federasyonunda mukim %50 hissesine sahip olduğumuz Mosalarko OJSC şirketindeki paylarımızın tamamının, değerleme sonucunda çıkacak rapora göre satılması konusunda görüşmelere başlanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

ALGYO, Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu’nun şirket merkezindeki 18.11.2021 tarihli toplantısında; Marksistskaya Sok., No 16, 109147 Moskova / Rusya Federasyonu adresindeki gayrimenkulün üst hakkına sahip, faaliyeti sadece gayrimenkul olan Rusya Federasyonunda mukim %50 hissesine sahip olduğumuz Mosalarko OJSC şirketinin değerlemesinin yaptırılmasına, değerleme sonucunda çıkan rapora göre bu şirketin kalan %50 hissesinin satın alınması konusunda Yönetim Kurulu’nca ayrıca karar verilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

ARSAN, Şirketin % 27,50 oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin kullanacağı 60.000.000 TL (Altmışmilyon TL) tutarındaki banka kredisine söz konusu şirketteki payımız oranında (60.000.000 TL * % 27,50= 16.500.000 TL) kefalet verilmesine, Şirketin % 27,50 oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin kullanacağı 30.000.000 TL (Otuzmilyon TL) tutarındaki banka kredisine söz konusu şirketteki payı oranında (30.000.000 TL * % 27,50= 8.250.000 TL) kefalet verilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

ATATP, Şirket, Genel Müdüre bağlı ATP Yazılım Geliştirme bölümünün oluşturulmasına ve Genel Müdür Yardımcısı olarak İlyas Daşkaya’nın atanmasına karar verilmiştir.

BIOEN, Şirketin %100 iştiraki olan Maven Tarım Seracılık ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından, Sivas’ta bulunan ve mülkiyeti iştirakine ait olan 54.000 m2 arazi üzerinde, örtü altı tarım faaliyeti gerçekleştirmek amacıyla, cam sera yatırımına karar verilmiştir. Kurulacak olan tesiste son teknolojiyle topraksız tarım teknikleri kullanarak, yıllık yaklaşık 2.500 ton salkım domates üretmesi planlanmaktadır. Gerçekleştirilecek yatırımın yaklaşık olarak 55.000.000 TL’ye mal olması ve 2022 yılı Haziran ayında tamamlanması öngürülmektedir. Türkiye’nin ilk modern sera projesi olan yatırım için 22 Kasım 2021 günü temel atma töreni düzenlenecektir. Şirketin iştiraklerinden Nov Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından işletilen, Sivas Katı Atık Düzenli Depolama Ve Bertaraf sahasında oluşan metan gazından elektrik üretimi sırasında, gaz motorlarının ortaya çıkardığı egzoz atık ısısı ve ceket ısısını kullanarak ısınacak olan cam sera, tamamen temiz enerji kullanarak üretim gerçekleştirerek bu özelliği ile de sektörde farkındalık oluşturacaktır.

CCOLA, 25 Mart 2021 tarihinde duyurulduğu üzere başvurusu yapılan Coca-Cola İçecek A.Ş. Ana Sözleşme değişikliği için ticaret sicili tescil işlemleri tamamlanmış ve tadil edilmiş olan sözleşme Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde 4 Haziran 2021 tarihinde yayımlanmıştır.

FRIGO, Şirketin 11.100.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 1 TL nominal değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 94.350.000 TL’si (%850) nakden, 16.900.000 TL’si (%152,25225) iç kaynaklardan (2020 karından) karşılanmak üzere toplam 111.250.000,00 TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 122.350.000 TL’ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan izahname Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.10.2021 tarih ve 55/1582 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Söz konusu sermaye artırımında yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 22.11.2021 – 23.11.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 239.569,677 TL olup, bu paylar 22.11.2021 ve 23.11.2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 1 TL’den düşük olmamak üzere Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

FRIGO, 18.11.2021 tarihi itibariyle 2021-2022 sezonunda üretilip 2022 yılında sevk edilmesi planlanan 20.850.728 Euro tutarında ihracat kontratı imzalanmıştır. İlave kontratlar için çalışmalar devam etmektedir. Yapılan ilave ihracat kontratları ayrıca açıklanacaktır.

GENIL, Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında, nörolojik hematolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan ve Şirket tarafından ithal edilen “Genivig” adlı ilacın Onko İlaç aracılığıyla Türkiye genelindeki eczanelere satılması konusunda 15.02.2021 tarihinde bir satış sözleşmesi (“Sözleşme”) imzalanmıştır. Sözleşme ile Onko İlaç’a tanınan satış ve dağıtım hakkı, “Genivig” adlı ilacın ihale satışlarını ve özel hastanelere satışını kapsamamakta olup, yalnızca eczanelere satışını ve dağıtımını kapsamaktadır. Sözleşme’de, 2022 yılı içinde Onko İlaç’a temin edilecek ilaç adedinin ayrıca kararlaştırılacağı düzenlenmiş olup 2022 yılı içinde Onko İlaç’a temin edilecek ilaç miktarının belirlenmesi amacıyla Şirket ile Onko İlaç arasında 18.11.2021 tarihinde ek sözleşme (“Ek Sözleşme”) imzalanmıştır. Ek Sözleşme uyarınca 2022 yılında Onko İlaç’a 50.000 adet kutu ilaç satılacağı kararlaştırılmıştır. Ek Sözleşme ile Onko İlaç’a satılacak toplam ürün bedeli bugünkü TİTCK(Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) satış fiyatı üzerinden hesaplandığında brüt 225.000.000 TL’ye karşılık gelmektedir. Ek Sözleşme ile Şirketin “Genivig” adlı ilaç için yurtiçindeki dağıtım ağı genişleyecek, aynı zamanda ilacı kullanan hastaların ilaca erişim imkanı da kolaylaşmış olacaktır.

GARAN, 15 Kasım 2021 tarihli açıklamasına ilave olarak; BBVA bugün itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayımlanan Pay Alım Teklifi Tebliği’nin (II-26.1) Dördüncü Bölümü hükümleri uyarınca, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin hâlihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan paylarının tamamı için gönüllü pay alım teklifinde bulunmak üzere SPK’ya başvurusunu yaptığını bildirir.

HUBVC, 01.03.2021 tarihli açıklamada yer verildiği üzere; İştiraki olan Genz Biyoteknoloji A.Ş’nin yürüttüğü Covid-19 Antikor Tayini İçin Opto Akışkan Yöntem ile Çalışan Bir Bakım Noktası Testi (Point-Of-Care Test) Cihazı isimli TÜBİTAK projesi kapsamında yapılan çalışmalara paralel olarak İştiraki tarafından, COVID-19 enfeksiyonundan iyileşen ve/ veya aşılanan kişilerde geliştirilen koruyucu bağışıklık cevabının (IgG antikor) tespitine yönelik geliştirilmiş Anti-Sars Cov2 IgG ELISA test kitleri üretimi çalışmasına ilişkin olarak, söz konusu Elisa Test Cihazı’nın 98/79/EC Avrupa Birliği direktifleri gereği CE belgesi alınmış olup, yurt dışında ve araştırma amaçlı yurt içinde satışa başlandığı; Point-Of-Care Test (POCT) cihazının ise ticarileştirilmesi çalışmalarının devam ettiği,bilgisi edinilmiştir.

 ITTFH, Şirket ile Şekerbank T.A.Ş.arasında 30.04.2019 tarihinde düzenlenen 8.460.000 TL tutarındaki Vefa(Geri Alım) hakkı tesisi protokolünün süresi 30.11.2021 tarihine uzatılmıştır.

INFO,ANELE, Sermaye artırımına aracılık ettiği Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.’nin 18 – 19 Kasım 2021 tarihlerinde 2 işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 181.109,903 TL nominal değerli paylarının tamamının satışı bugün itibarıyla tamamlanmıştır.

KAPLM, Firma bünyesinde Sürdürülebilirlik Birimi kurulmuş ve Çukurova Kağıt ve Ambalaj Grubu ‘na bağlı diğer şirketlerle de koordine bir şekilde çalışma yürütülebilecek yapı oluşturulmuştur. Kaplamin A.Ş. personeli olan Sayın Elvin ERİL Sürdürülebilirlik Birim Yöneticisi olarak atanmıştır. Ayrıca, hali hazırda kömür kullanılarak buhar elde edilirken, doğalgaz kullanımına geçilmesi için yapılan yatırım çalışmalarının 2022 sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

KATMR, Şirket Afrika ülkesi kaynaklı $ 9.818.000 (DokuzMilyonSekizYüzOnSekizDolar) tutarında Araç Üstü Ekipman siparişi almıştır. Teslimatlar 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

MIATK, Mia Teknoloji A.Ş.’nin 12.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 38.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi’nin 8’inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 22/11/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar’da 15,80 TL/pay baz fiyat, “MIATK.E” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

 

ORCAY, “Şirketin ortaklarından Sn. Ahmet Erdoğan, Sn. Fatih Erdoğan ve Sn. Mehmet Erdoğan aşağıda sırasıyla detayları verilen pay senetlerinin satışa hazır olacak şekilde kayıt altına alınması için gerekli başvuruları yapmışlardır. Söz konusu ortaklara ait pay senetleri, satışa hazır şekilde kayıt altına alınması sonrası izahnamede de belirtildiği üzere halka arz fiyatının altında olmayacak şekilde satışa konu olabilecektir. Sn. Ahmet Erdoğan : 500,000 Adet B tipi pay senedi kayıt altına alınarak satışa hazır hale getirilmiştir. Mevcut durumda sahip olunan toplam pay adedi 3.600.430 nominal adet, ortaklık içindeki hisse oranı: %17,78, satış için kayıt altına alınmış olan 500,000 adet nominal hissenin toplam hisse sayısı içindeki oranı %2,47 Sn. Mehmet Erdoğan : 500,000 Adet B tipi pay senedi kayıt altına alınarak satışa hazır hale getirilmiştir. Mevcut durumda sahip olunan toplam pay adedi 3.256.771 nominal adet, ortaklık içindeki hisse oranı: % 16,08 , satış için kayıt altına alınmış olan 500,000 adet nominal hissenin toplam hisse sayısı içindeki oranı % 2,47 Sn. Fatih Erdoğan : 500,000 Adet B tipi pay senedi kayıt altına alınarak satışa hazır hale getirilmiştir. Mevcut durumda sahip olunan toplam pay adedi 3.256.771 nominal adet, ortaklık içindeki hisse oranı: % 16,08, satış için kayıt altına alınmış olan 500,000 adet nominal hissenin toplam hisse sayısı içindeki oranı % 2,47

PNSUT, Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA A.Ş.), Şirketin kurumsal yönetim derecelendirme notunun 9,33 (%93,31) olduğunu teyit etmiştir.

SAYAS, Bilindiği üzere şirketin rüzgar enerjisi endüstrisi sektöründe ve diğer faaliyet alanlarında satış ve pazarlama çalışmaları kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Bu çerçevede Çin Halk Cumhuriyeti’nde mukim Fujian Fuchuan Yifan New Energy Equipment Manufacturing Co., Ltd. (kısa adıyla FFY) şirketinin onaylı tedarikçi listesine girilmiş ve rüzgar türbin kulesi iç aksamlarına ilişkin toplam 1.210.395 EUR tutarında bir teklif verilmiş bulunmaktadır. Kurumsal sitesinde yer alan bilgilere göre FFY 300.000 ton yıllık kapasitesi ve yaklaşık 950 çalışanıyla dünyanın en büyük offshore ve on-shore rüzgar türbin kulesi imalatçıları arasında olup şirketimiz için önemli bir müşteri olduğu değerlendirilmektdir. Teklif verme sürecine ilişkin içsel bilginin açıklanması Yönetim Kurulunun 12/11/2021 tarih ve 2021/85 sayılı Kararı ile ertelenmiştir.

TTRAK, Şirket Yönetim Kurulu tarafından yerel ve uluslararası paydaşların uyum alanındaki beklentilerine daha iyi cevap verebilmek amacıyla, yerel ve uluslararası mevzuat ve küresel ölçekteki iyi uygulamalar dikkate alınarak TürkTraktör Etik İlkeleri ve aşağıda sayılan politikaların kabulüne karar verilmiştir. Hediye ve Ağırlama Politikası Kişisel Verilerin Korunması Politikası Rekabet Hukuku Uyum Politikası Toplumsal Yatırım Politikası Uyum Politikası Yaptırımlar ve İhracat Kontrolleri Politikası

SPK BÜLTENİ

 İlk Halka Arzlar, PC İletişim Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş, Mevcut Sermaye 35.050.000, Yeni Sermaye 45.000.000 Bedelli Sermaye artırımı 9.950.000, Mevcut Pay Satışı 1.540.659, Satış Fiyatı 9.50.

Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları, BAGFAŞ, Mevcut Sermaye 45.000.000, Yeni Sermaye 135.000.000, Bedelli Sermaye Artırımı 90.000.000, Satış Türü Halka Arz.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu